Понеділок, 19.02.2018, 10:14
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту


Національна дитяча гаряча лінія


Національна гаряча лінія


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Відділ освіти та ММК

Головна » Відділ освіти та ММК » Методоб'єднання вчителів » зарубіжної літератури

Російська мова. Методичні рекомендації ПОІППО

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови

у 2017-2018 навчальному році

      В умовах оновлення української освітньої системи у процесі навчання мовам національних меншин, зокрема російської, у сучасній школі необхідно орієнтуватися на життєві потреби учнів; розвивати у них уміння справлятися з реальними проблемами, що виникають в різних життєвих ситуаціях; допомогати стати більш незалежними в своїх думках і діях, більш відповідальними і готовими до співробітництва з іншими людьми, що є умовою розвитку демократичного суспільства.

     У 2017/2018 навчальному році вчителі-словесники загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин  працюватимуть:

 • у 5-9 класах - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012  № 409 (із змінами);
 • у 10-11 класах - для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (із змінами).

       Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з вивченням двох іноземних мов тощо) навчальний заклад обирає самостійно залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

          У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини або така мова може вивчатися. У такому випадку під час розроблення робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів та для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови(ою) національної меншини (в частині вивчення (навчання) мови(ою) національної меншини ).

         Крім того, при складанні робочих Типових навчальних планів необхідно орієнтуватися на лист Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1/9-542.

          Звертаємо увагу, що факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів або груп учнів. При цьому в класному журналі або в окремому журналі зазначається, з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться;  склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради (див. лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру  2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

               Сторінка журналу з російської мови заповнюється українською мовою.

              До змісту навчальних програм з російської мови для учнів 5-9 класів, що введені в навчальний процес з 2013-2014 навчального року, внесено корективи та зміни, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

         Ці навчальні програми розроблені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, та положень  Концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

         У змінених програмах розкривається роль мов національних меншин у формуванні ключових компетентностей та посилюється компетентнісний підхід до їх вивчення; уточнено і деталізовано кількість навчальних годин на вивчення тієї чи іншої теми; спрощено окремі теми, що дублюють зміст освіти у відповідних лініях програм; вилучено матеріал, який певним чином дублюється в попередніх чи наступних класах; знято теми які не відповідають віковим особливостям учнів або втратили свою актуальність, або вивчаються в курсі української мови тощо.

     Зміст програм забезпечує компетентнісний підхід, який передбачає формування ключових та предметних  компетентностей.

          Ключові (загальноосвітні) компетентності – це сукупність знань і навичок, яких потребує кожен учень як суб'єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку і самореалізації.

          Предметна компетентність – це здатність учня успішно застосовувати сукупність знань і способів дій із певного предмета (мови та літератури) під час уроку або згідно з життєвою ситуацією.

         При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей та завдань навчання вчитель має їх співвідносить із завданнями розвитку ключових та предметних компетентностей, які охарактеризовано у спеціальній  таблиці в пояснювальних записках навчальних програм.

               Структура навчальних  програм для кожного класу містить такі компоненти:

пояснювальну записку;

зміст навчального матеріалу, який представлено у таблиці, що складається з двох частин (у лівій - очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів із конкретизацією знаннєвого, діяльнісного та оцінно-ціннісного компонентів, у правій - зміст навчального матеріалу навчання);

список  навчальної літератури.

          Знаннєвий компонент – це перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань з тієї чи іншої мови та літератури, діяльнісний компонент - перелік конкретних умінь і навичок з  мови та літератури, оцінно-ціннісний компонент - уміння, пов'язані з оцінкою (самооцінкою) на основі спостережень учнів.

       Перелік ключових компетентностей співвідноситься з наскрізними лініями: «Екологічна безпека і безперервний розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» і «Підприємливість і фінансова грамотність».

            Названі наскрізні теми мають стати засобом інтеграції ключових та предметних компетенцій, навчальних предметів та предметних циклів.

          Навчальна програма не обмежує самостійності й творчої ініціативи вчителя в реалізації основних ліній змісту навчання мовам національних меншин. У разі потреби вчитель може вносити певні корективи у орієнтований розподіл годин, зазначений у програмі, на вивчення розділів і тем.

           У 2017-2018 навчальному році необхідно користуватися наступними навчальними програмами з російської мови для 5-9 класів:

-  російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

- російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);

- російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( початок вивчення з 1 класу);

     У 10-11 класах вчителі працюють за навчальними програмами попередніх років (див. сайт Міністерства - www.mon.gov.ua).

          Оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин у 5-9 класах  здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин, що розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9–592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» (www.mon.gov.ua); у 10-11 класах – відповідно до критеріїв оцінювання попередніх років.

      Рекомендуємо використовувати інтерактивні методи, технології комунікативного, укрупненого структурування навчального матеріалу, інформаційно-комунікаційні, біоадекватні, зустрічних зусиль, проектного, продуктивного, асоціативного, інтегрованого, розвивального навчання, критичного мислення тощо.

               Активно впроваджувати в практику своєї діяльності кращий педагогічний досвід словесників Полтавщини, а саме:

 • Заховайко А. М., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко, з проблеми «Активізація мовленнєвої діяльності засобами технології розвитку критичного мислення»;
 • Бойченко Л. А., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Полтавської гімназії № 13, з проблеми «Формування життєвих компетенцій учнів мультимедійними засобами навчання на основі текстоцентричного принципу в процесі викладання російської мови»;
 • Сутули  О. В., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко, з проблеми «Використання продуктивної технології на уроках словесності»;
 • Войтенко О. А., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ст. № 20, з проблеми «Упровадження технології зустрічних зусиль на уроках російської мови»;
 • Богомол О. В., вчителя  російської мови та зарубіжної літератури Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ст. № 22, з проблеми «Розвиток пізнавальної активності учнів засобами ігрових технологій на уроках словесності»;
 • Дон В. Я., вчителя  російської мови та зарубіжної літератури Недогарківської загальноосвітньої школи I-III ст. Кременчуцького району , з проблеми «Гуманно-особистісний підхід до дітей в навчально-виховному процесі за технологією Ш. Амонашвілі»;
 • Кашуби  Є. І., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Малорублівської загальноосвітньої школи I-II ст. Котелевського району, з проблеми «Роль біоадекватної технології в компетентнісному підході до вивчення російської мови».

              У 9 класі в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або вивченням мов національних меншин необхідно користуватися наступними  підручниками, що отримали дозвіл на друк:

 1.  «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( авт. Баландіна Н.Ф.);
 2. «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( авт. Самонова О.І., Приймак А. М., Гайдаєнко І.В.);
 3. «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( авт. Коновалова М.В., Фефілова Г. Є.);
 4. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Баландіна Н.Ф.);
 5. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Самонова О. І., Крюченкова О.Ю.);
 6. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І., Фідкевич О.Л.);
 7. «Російська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф.);

Методист Р.О.Гелеверя

Категорія: зарубіжної літератури | Додав: Ірина (21.08.2017)
Переглядів: 78 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

влажность:

давление:

ветер:
Пошук


Відділ освіти Миргородської міської ради © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz