Monday, 25.09.2023, 21:05
Вітаю Вас Guest | RSS


Меню сайту


Національна дитяча гаряча лінія


Національна гаряча лінія

Статистика

Total online: 3
Guests: 3
Users: 0
Форма входу

Відділ освіти та ММК

Головна » Відділ освіти та ММК » Методоб'єднання вчителів » іноземної мови

У категорії матеріалів: 36
Показано матеріалів: 11-20
Сторінки: « 1 2 3 4 »

Сортувати по: Date · Name · Rating · Comments · Views

 Для викладання та опрацювання навчального матеріалу з іноземної мови під час дистанційного навчання рекомендуємо учителям скористатися наступними посиланнями та матеріалами.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

іноземної мови | Views: 727 | Added by: Nata | Date: 03.04.2020 | Comments (0)

Серпень 2019 року

1. Аналіз роботи м/о у 2018 – 2019 н. р., обговорення та затвердження плану роботи на 2019 – 2020 н. р. (Возниця В. М., голова м/о).

2. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення іноземних мов у 2019 – 2020 н. р. Про навчальні плани ЗЗСО на 2019 – 2020 н. р. (Усатенко О. О., методист МК).

3. Рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2019 – 2020 н. р., затвердження єдиних вимог до ведення документації вчителя (Возниця В. М., голова м/о).

4. Ознайомлення з новинками методичної літератури (Возниця В. М., голова м/о).

5. Підсумки роботи літніх мовних таборів (начальники таборів).

Жовтень 2019 року

1. Рекомендації щодо підготовки і організації проведення міських олімпіад із базових дисциплін у 2019 – 2020 н. р. (Усатенко О. О., методист МК).

2. Участь у міжнародних освітніх проектах (Возниця В. М., голова м/о).

3. Особливості використання нетрадиційних методів під час вивчення граматики (Яворська К. А., учитель ЗОШ № 9 ім. І. А. Зубковського)

Січень 2020 року

1. Створення реальних ситуацій спілкування на уроках англійської мови під час навчання діалогічного мовлення (Зайцева О. І., учитель ЗОШ № 9 ім. І. А. Зубковського).

2. Метод повної фізичної реакції як один із ефективних методів формування іншомовної компетенції молодших школярів (Шкляренко Л. С., учитель СШ № 5).

3. Дієві методи формування іншомовної компетентності учнів 1 класів відповідно до засад НУШ (Шевченко М. А., учитель ЗОШ № 1 ім. Панаса Мирного).

Березень 2020 року

1. Методичні рекомендації щодо проведення ДПА, ЗНО з іноземних мов у 2019 – 2020 н. р. (Усатенко О. О., методист МК).

2. Про організацію мовних таборів у загальноосвітніх закладах міста (Возниця В. М., голова м/о).

3. Ярмарок педагогічних ідей (творчий звіт учителів, що атестуються).

іноземної мови | Views: 414 | Added by: shkola9 | Date: 02.09.2019 | Comments (0)

    Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту» та Положення про методичні об’єднання міське методичне об’єднання вчителів іноземних мов проводить свою діяльність з метою координації творчого потенціалу вчителів для вирішення актуальних проблем методики викладання навчальних предметів (англійської та німецької мов).

     У 2018/2019 навчальному році методичне об’єднання (далі – МО) працювало над проблемою «Формування та розвиток ключових компетентностей особистості в умовах сучасного навчального закладу», а також займалося вирішенням наступних завдань:

  • упровадження нових державних освітніх стандартів, навчальних програм, підручників;
  • упровадження в освітній простір нових педагогічних технологій, методик, форм навчання;
  • продовження роботи з обдарованими дітьми, стимулюючи їх до участі в предметних олімпіадах та інших конкурсах;
  • залучення учнів до дослідницької роботи в  МАН;
  • підвищення ефективності уроків, застосовуючи інноваційні технології;
  • сприяння розвитку творчості вчителів і учнів шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних проектах, програмах, виставках.
іноземної мови | Views: 512 | Added by: shkola9 | Date: 24.06.2019 | Comments (0)

План роботи методичного об'эднання учителыв ыноземних мов

на 2017-2018 н.р.

іноземної мови | Views: 610 | Added by: ok_hora | Date: 21.08.2017 | Comments (0)

Іноземні мови

 

Викладання іноземних мов у 2016-2017 навчальному році буде здійснюватись за навчальними планами, що зазначені у листі МОН  від 09.06.2016 № 1/9-296. Просимо звернути увагу на лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (розділ «Іноземні мови»).  Наказ МОН України №855 від 07.08.2015 року "Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів", де йдеться про збільшення годин на вивчення іноземних мов у 2015-2016 навчальному році, вважати дійсним.

Наразі йде розвантаження та модернізація навчальних програм для початкової школи, але це буде стосуватися і інших класів. Визначальним залишається компетентісний підхід під час викладання іноземних мов.Також треба враховувати мотиваційну компетентність для спонукання дітей до розуміння важливості вивчення іноземних мов.

Реалізацію саме цих особливостей навчання іноземних мов забезпечує використання автентичних навчально-методичних комплектів видавництва країн, мова яких вивчається , а саме “Оксфорд Юніверсіті Прес”, “Пірсон Едюкейшн”,“Губер”, “Лангеншайт”, “Експрес Паблішінг”, «Кле» Великобританії, Німеччини та Франції, які рекомендовані МОН України.

Зміст навчання іноземної мови в школі реалізується через основні цілі направлені на розвиток в учнів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Це передбачає формування як чисто лінгвістичних навиків (лексичних, фонетичних, граматичних), так і їхнє нормативне використання в усному та писемному мовленні. Зміст і структура предмета іноземна мова визначається:

-                     комунікативними цілями і задачами;

-                     варіативністю змісту навчання іноземної мови в різних типах шкіл;

-                     кількістю годин, що відводиться на вивчення іноземних мов;

-                     віковими особливостями учнів;

-                     міжпредметними зв'язками.

Ознайомитися з програмним забезбеченням вивчення іноземних мов ((див. перелік на офіційному веб-сайті МОН України – www.mon/gov.ua).

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року,  а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

На  сьогодні уточнені схеми і критерії оцінювання, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об'єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного мовлення та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.Семестрове оцінювання проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.  Більше уваги приділяти аудіюванню текстів, які читаються носіями мови та письму. Котроль може бути у вигляді тестування. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Одним з важливих компонентів оцінювання є самооцінювання. Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який пройшов апробацію у п'яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видрукувано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2015.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; wwwcilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою:  karpiuk@i.ua.

Звертаємо увагу, що наказом МОН від 03.06.08 №496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

-    писати акуратно та розбірливо;

-    записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота);

-        вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.
Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет - клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Радимо ознайомитися з електронними сторінками ініціатив “GoGlobal”та “Uaspeaking”.

Відповідно до Указу Президента України № 641/215 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» в області була проведена відповідна робота по розширенню мережі мовних таборів на базі ЗНЗ та популяризації англійської мови. Рекомендуємо на серпневих педагогічних заходах підвести підсумки цієї діяльності та протягом вересня-грудня спланувати відповідні заходи щодо завершення Року англійської мови в Україні.

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev .

 

Методист

відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін              Є.І. Шарій-Якубовська

іноземної мови | Views: 1163 | Added by: ok_hora | Date: 01.09.2016 | Comments (0)

Для обдарованих дітей кордонів не існує!

Миргородська гімназія ім. Т.Г. Шевченка гостинно відчинила двері для всіх, хто зацікавився досвідом педагогічного колективу у впровадженні новітніх освітніх програм та технологій в учбовий процес. Представники шкіл міста та міського відділу освіти  відвідали науково-практичну конференцію «Обдарована дитина».

      На прикладі навчальної програми eTwinning  гімназисти разом з вчителем англійської мови Світланою Пасічник доводили, що кожна дитина обдарована, талановита й креативна, а процес навчання завжди можна зробити цікавим та сучасним!

     eTwinning  це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій.

     Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи. Отже дає  потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення спільних проектів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів.

       У свою чергу українські вчителі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи. eTwinning Plus стає для них майданчиком для спілкування та обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.  А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися й навчати – не лише потрібно, але й цікаво!

      Приємно, що серед майже 120 тисяч шкіл з 38 країн Європи, які беруть участь у навчальній програмі, є наші земляки!  Миргородська гімназія долучилася до програми eTwinning восени і вже започаткувала декілька цікавих проектів, найбільш успішні з яких керівництво проекту відзначило спеціальними сертифікатами.

   З самого початку учні гімназії приєдналися  до вже зареєстрованого новорічного проекту: українські дітлахи  творчо підішли до розповіді про наші традиції святкування Нового року та Різдва. Школярі  співали щедрівки та колядки, демонструючи при цьому наш традиційний вишитий одяг, а ще  зробили відеокліп про Святого Миколая та Коляду, разом зі Світланою Пасічник виготовили новорічні іграшки та листівки, які рознесли теплі слова привітань у різні країни, навзаєм миргородці отримали гарні побажання з Польщі, Литви,Молдови та інших країн. Звичайно, все листування відбувалося англійською! По закінченню проекту засновники надрукували власний журнал про традиції святкування Нового року та Різдва у різних країнах світу, у якому інформацію про нашу Україну надали саме обдаровані учні гімназії.

      А ще  діти  разом з усією Європою відзначили Європейський день мов. Допитливі дослідники  у віртуальній мандрівці країнами Європи отримали інформацію щодо історії та державного устрою членів ЄС. Українське привітання:«Happy European  Day of  languages!» та флешмоб з прапорами отримало дуже багато схвальних відгуків від учасників навчальної програми Єврокомісії!    

      У  всесвітній день ігор наші школярі грали в режимі онлайн з американськими друзями та  одночасно відточували навички  розмовної англійської.

     Згодом учні миргородської гімназії започаткували свій власний проект у рамках навчальної програми eTwinning - European Puppet Theatre. Лялькова вистава «Ріпка» та мюзікл «Бременські музики» англійською стали лідерами за переглядами! Крім того, партнери українських школярів із задоволенням долучилися до проекту й показали вистави за мотивами своїх народних казок. У найближчому майбутньому запланована спільна вистава з дітьми турецької та іспанської шкіл.

      Протягом навчального практикуму  «Обдарована дитина» педагоги гімназії демонстрували новітні  підходи до навчального та виховного процесу, ділилися досвідом співпраці з європейськими партнерами та використання сучасних  комунікаційних технологій у звичайній школі, розповідали про методи удосконалення навчальної програми та шляхи розвитку здібностей дітей.  На прикладі окремого класу та проекту eTwinning  переконливо довели, що кожна дитина є неймовірно талановитою та обдарованою, а завдання справжнього вчителя – розгледіти цей талант та допомогти дитині розвинути його!

Усім бажаючим приєднатися до цього проекту радимо скористатися посиланням  helpdesk@etwinning.com.ua

Пасічник С.А., учитель англійської мови

 гімназії ім. Т.Г. Шевченка

 

іноземної мови | Views: 656 | Added by: ok_hora | Date: 18.03.2016 | Comments (0)


влажность:

давление:

ветер:
Пошук


Відділ освіти Миргородської міської ради © 2023
Create a free website with uCoz